Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Buğday Sürme Tilletia foetida ve Tilletia caries 300 ml / 100 kg tohuma
Rastık Ustilago tritici 300 ml / 100 kg tohuma
Tahıl Fide Yanıklığı ,Kök ve Kök Boğaz Çürüklüğü Fusarium spp. 300 ml / 100 kg tohuma
Pamuk Fide Kök Çürüklüğü Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp.

400 ml / 100 kg tohum (delinte edilmiş pamuk tohumuna) 500 ml / 100 kg tohuma (az havlı pamuk tohumuna) 600 ml / 100 kg tohuma (çok havlı pamuk tohumuna)

Arpa Kapalı Rastık Ustilago hordei 300 ml / 100 kg tohuma
Mısır Tohum ve kök çürüklüğü, Fide yanıklığı

Fusarium verticillioides Fusarium moniliforme

250 ml/100 kg mısır tohumu

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Tohum ilaçlamasında; tavsiye edilen dozda ilaç kullanılmalı ve ilacın her bir tohumluğuna bulaşması temin edilmelidir. İlaçlama şayet özel ekipman ile yapılacak ise; ekipmanın kalibrasyonunun kullanma talimatına göre doğru bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir. SUNVAX 200 FF, tohumla doğrudan karıştırılabileceği gibi, su ile karıştırılmak sureti ile de uygulanabilir. Ancak su ile karıştırılarak uygulanacak ise tohum cinsi ve ilaçlama şekli göz önünde bulundurulmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.