KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Latince Adı Kullanma Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasıondaki Süre
Hıyar (sera)

Külleme

(Erysiphe cichoracearum) 20 ml/100 l su 1 gün

*Bağ

(Üzüm)

Külleme (Uncinalo necator) 20 ml/100 l su 21 gün

*Bağ

(Yaprak)
14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ: Çevrede ya da kullanılacak alanda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Bir sezon içinde ikiden fazla kullanılmamalıdır. Hazırlanan ilaçlı mahlul ile damlama noktasına kadar ıslatma yapılmalı, ilaçlı suyun bitkilerin üzerinden akmamasına özen gösterilmelidir.

Hıyar (sera) Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın gelişme durumuna göre gerekirse 10-14 gün aralıkla ikinci ilaçlama yapılır.

Bağda Külleme: Birinci ilaçlama sürgünler 25-30 cm boylanınca, ikinci ilaçlama çiçek taç yaprakları dökülünce yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: LASTHIT %5 EW diğer ilaçlarla karışım halinde kullanılacaksa az miktarlarla bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır.