Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ Bağ Mildiyösü Plasmopara viticola 200 g./100 L su 21 gün
Domates Mildiyö Phytohpthora infestans 200 g./100 L su 7 gün
Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solanı 200 g./100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek yarısına kadar su konulmuş depoya karıştırılarak konur. Yine bir taraftan karıştırmaya devam edilerek kalan gerekli su miktarı ilave edilir. İlaçlı mahlûl, hazırlandığı gün içerisinde mutlaka kullanılmalıdır. Karıştırma işlemine ilaçlama boyunca devam etmelidir.

KULLANMA ZAMANI:

Bağda mildiyö: İlaçlamaya sürgünlerin 25–30 cm boya ulaştığı dönemde başlanır. Hastalığın seyrine ve şiddetine göre 10–12 gün aralıklarla devam edilir.

Domateste mildiyö ve erken yaprak yanıklığı: İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla devam edilir. İlaç koruyucu etki yanında tedavi edici özelliğe de sahiptir. İlaç bir sezonda 8 defadan fazla uygulanmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç birçok ilaçla karışabilir. Geniş çaplı uygulamalarda, fiziksel karışımın mümkün olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir. Ayrıca karışımın, kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği yapılacak küçük çapta bir karışımla da denenmelidir.