KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı

Zararlı organizma adı

Uygulama dozu

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Buğday

Tahıl külleme

(Erysiphe graminis f.sp tritici)

200 ml / da

42 gün

Buğday

Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

200 ml / da

42 gün

Buğday

Kahverengi pas

(Puccinia recondita tritici)

200 ml / da

42 gün

Arpa

Arpa yaprak pası

(Puccinia hordei)

150 ml / da

42 gün

Sistemik özellikte koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir. Uygulamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar. Epoxiconazole; bitkinin yeşil aksamından bitki bünyesine alınır, etmenin bitkiye penetrasyonu, haustorya oluşumunu ve hücre çeperlerinde stereol biyosentezini engeller. Pyraclostrobin; funguslarda solunum mekanizmasını etkileyerek kontrol etmekte, enerji destek birimlerini bloke ederek büyüme ve gelişmeyi durdurmakta, spor çimlenmesini, çimlenme tüpünün büyümesini ve sekonder enfeksiyon oluşumunu engellemektedir.

KULLANMA ŞEKLİ

Buğdayda Tahıl Küllemesi: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Buğday Septorya Yaprak Lekesi: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde 1.uygulama ve 1. uygulamadan 21-28 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda Kahverengi Pas: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Arpa Yaprak Pası: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: SAFA KALİBRE adlı Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11;G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAFA KALİBRE 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11;G1:3 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alpac 100 EC ve Rout ile karıştırılarak uygulanabilir. Karışımlar bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir.