Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Domates Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solanı

300 g./ 100 l.su

(veya 300 g./ da)

14 gün
Mildiyö Phytohpthora infestans

250 g./ 100 l.su

(veya 250g./da.)

14 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 250 g./ 100 l.su 21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

GUNLİNE her türlü yer aletiyle uygulanabilir. İlaçlama günün serin ve rüzgarsız günlerinde yapılmalıdır. Uygulama sırasında bitkilerin her tarafının iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmasına, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin, varsa meyvelerinin de iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. En iyi mücadele metodu hastalık başlamadan önce ilacın bitki yüzeyine uygulanması ile elde edilir. İlacın bitkiyi kaplaması ve yapışması çok iyidir. Su ile kolayca karışır ve homojen bir dağılım gösterir. Doza göre gerekli olan ilaç miktarı suda bulamaç haline getirilir ve daha sonra geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir.

İLACIN KULLANILMASI:

Domates: Erken yaprak yanıklığı: Hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Domates: Mildiyö: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve 10 - 12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Bağ: Mildiyö: Hastalık tehlikesinin görülmesiyle, sürgünler 25 - 30 cm iken ilaçlamaya başlanır ve 14 gün arayla tekrarlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmaz.