Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Şeker Pancarı

Toprakaltı ve tohum ile taşınabilir mantarlar

500 gr/ 100 kg. Tohum

İLACIN UYGULAMA ŞEKLİ :

TAGİANT 70 WP genellikle PROTECT FORTE 80 WP (Thiram) ile beraber kullanılmaktadır. Bu şekilde çok geniş spektrumdaki toprak altı mantarlarını kontrol etme imkânı doğmaktadır. İlaçların tohuma iyice yapışması için özel yapıştırıcı ilave edilebileceği gibi, 100 kg. şeker pancarı tohumu 5 litre su ile nemlendirilir. Sonra Protect Forte 80 WP ve daha sonra TAGİANT 70 WP özel olarak geliştirilmiş aletler ile tohumlara karıştırılır. İlaçlamadan sonra tohumlar ekim yapılacak hale gelir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TAGİANT 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3,32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAGİANT 70 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3,32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Hemen hemen aynı formülasyon tipinde tüm ilaçlarla karışabilir.