KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

*Bağ (üzüm)

Külleme

(Unicula necator)

20 ml/100 l su

28 gün

Hıyar

(Sera)

Külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

20 ml/100 l su

1 gün

Biber (Sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

20 ml/da

3 gün

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Metrafenone, koruyucu ve önleyici etkiye sahip Benzophenone grubunun ilk aktif maddesidir. Yaprak kütikulasından kolayca ve hızlı bir şekilde alınmakta, yaprak dokusu içerisinde ilacın değdiği bölgenin altında toplanmaktadır. Uygulanan ilacın çok az kısmı yaprak içerisinde hareket edebilmektedir ve bu miktarda hastalıktan korunmaya yetmektedir. Hastalığın yaprağa bulaşmasını, nüfuz etmesini, misel ve spor gelişimini önler. Yoğun olarak ilaçlama yapılan bölgelerde direnç oluşumuna karşı, etki şekli farklı ilaçlarla alternatifli kullanılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda külleme:

1.İlaçlama: Sürgünler 25–30 cm boya erişince,

2.İlaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini alınca yapılır.

3. ve diğer ilaçlamalara ise ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün arayla devam edilir. Tanelere tatlı su yürüdüğü (ben düşme) zamana kadar devam edilir.

Kabakgillerde Külleme Hıyarda (sera): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 oC' nin üstünde ve orantılı neminde %50 ' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Patlıcangillerde Külleme Biber (sera):Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.