Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Buğday Pas Hastalıları

Puccinia striiformis, p. recondita tritici, p. graminis tritici

125 ml/da 35 gün
Buğday

Septorya Yaprak Lekesi

Septoria tritici 125 ml/da 35 gün
Buğday Tahıl külleme Ersiphe graminis f. sp. tritici 125 ml/da 35 gün
Şeker Pancarı Külleme Erisiphe beate 125 ml/da 35 gün
Yaprak Leke Hastalığı Cercospora beticola 125 ml/da 35 gün
Çeltik Çeltik Yanıklığı Pyricularia oryzae 150 ml/da 21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday Pas Hastalıkları: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süreside dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık bilirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısmına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Buğday (Tahıl Külleme): Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Şekerpancarı Külleme: Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Şekerpancarı Yaprak Lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5' inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Çeltik Yanıklığı: Yeşil aksam uygulaması olarak hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Aşırı derecede alkali karakter gösteren Bitki Koruma Ürünleri dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.