BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ : DIDYMME 125 FS, geniş spektrumlu üç madde ihtiva eden, hem tohum uygulaması hemde damla sulama uygulaması bulunan bir fungisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Fide kök çürüklüğü

(Rhizoctania solani,

Fusarium spp,

Pythium spp)

250 ml / 100 kg havsız tohuma

--

Yerfıstığı

Kök boğazı çürüklüğü

(Aspergillus niger)

250 ml / 100 kg tohuma

--

Domates (Sera)

Toprak kökenli patojenler

(Rhizoctania solani,

Fusarium spp,

Pythium spp)

250 ml/da

damla sulama

10 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Tohum Uygulaması: Tohum uygulamasında, düz beton zemin, plastik leğen, beton havuz, metal bidon gibi uygulama kapları kullanılabilir. 100 kg tohum için önerilen DIDYMME 125 FS miktarı 1-1,5 litre su içerisinde çözündürülür ve sonrasında bu karışım bütün tohuma homojen olarak dağıtılır. Karıştırma işlemi kürek ve plastik eldivenlerle veya mekanik sarsıcılarla yapılır.

Damlama Sulama Uygulaması: Tavsiye depo üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar suyla doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 1 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk Fide kök çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktardaki bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıncaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır. 100 kg pamuk tohumu 2 litre su ile nemlendirilir. Sonra tavsiye edilen miktarda bitki koruma ürünü nemlendirilmiş pamuk tohumlarına karıştırılarak yeknesak bir şekilde yapışmaları sağlanır.

Yerfıstığı Kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. Uygulamalar yerfıstığı ilaçlamalarına uygun profesyonel ilaçlama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi üretici şartlarında 100 kg, yerfıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml ilaç, 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik karışımın tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesek bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesek olması için ilaçlama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kuruduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Domates (sera) Toprak kökenli patojenler: Damla sulama uygulamasında bitki koruma ürünü fideler seraya şaşırtıldıktan sonra bitkilerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan bitki koruma ürününün temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10'u geçmemelidir. 15 gün sonra uygulama tekrarlanmalıdır.

Bitki toleransı: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında DIDYMME 125 FS, tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: DIDYMME 125 FS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11; A1:4; E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DIDYMME 125 FS'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11; A1:4; E2:12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLIK DURUMU: Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının "WS" veya "FS" formulasyonlanyla karışım halinde kullanılabilir. Organik solvent esaslı formülasyonlarla karışımı önerilmez.