Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Karaleke Ventruia inaequalis 300 g./100 L. su 7 gün
Şeftali Şeftali yaprakdelen (Çil) Wilsonomyces carpophylus 300 g./100 L. su (1. ve 2. ilaçlamada) 7 gün
Şeftali yaprakkıvırcıklığı Taphrina deformans 300 g./100 L. su 7 gün
*Bağ Bağ mildiyösü Plasmopora viticola 200 g./100 L. su 7 gün
Ölü Kol Phomopsis viticola 200 g./100 L. su 7 gün
Domates Domates erken yaprak yanıklığı Alternaria solanı 300 g./100 L. su 7 gün
Domates mildiyö Phytohpthora infestans 300 g./100 L. su 7 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö Pseudoperonospora cubensis 350 g./100 L. su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma Karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır

Şeftali Yaprakdelen (Çil):

1. Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ Ölükol:

  • Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
  • Yaz uygulaması:

1. uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. uygulama sürgünler 25-30 cm' yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Kabakgillerde Mildiyö (Hıyar): Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: FOLİSTAR 50 WP, yağlar ve dinitro bileşikleri, özellikle de chlorpyrifos etki maddeli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile yapılacak karışımlar için bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir. Yapılan karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır.