Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Buğday Pas Puccinia spp. 100 ml/da 30 gün
Şeker pancarı Yaprak Leke Hastalığı Cercospora beticola 50 ml/da 35 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile karıştırılarak depoya yavaş yavaş dökülür. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

Dekara atılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlamadan iyi sonuç almak için ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Buğdayda Pas Hastalığ: İlaçlamaya yapraklarda ilk pas püstülleri görüldüğü zaman başlanır. Dekara atılacak su miktarı en az 25 litre ve ilaçlama aletini basıncı 2.1 atm olmalıdır.

Şeker Pancarında Yaprak Leke Hastalığı: Hastalık bitkilerin % 1'inde görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın görülmesi durumunda ilaçlama tekrarlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Maneb, Mancozeb, Captan ve Lambda cyhalotrin ile karışabilir.