Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Narenciye Alternaria Yanıklık Hastalığı Alternaria citri 300 g./100 L su 7 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 250 g./100 L su 7 gün
Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Taphrina deformans 350 g./100 L su 7 gün
Yaprak Delen Coryneum beijerinckii 350 g./100 L su 7 gün
Domates Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria Solani 250 g./da 7 gün
Bakteriyal Benek Hastalığı Pseudomonas syringae pv. tomato 250 g./da 7 gün
Kayısı Yaprak Delen Coryneum beijerinckii 1.ilaçlama 500 g./ 100 L su (dormant dönem) 2.ilaçlama 250 g./100 L su (Normal Dönem) 7 gün
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Spilocaea oleagina 300 g./100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Kayısıda Yaprak Delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde )

Şeftalide Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı: İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

Şeftalide Yaprak Delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

Bağda Mildiyö: Sürgünler 25 cm uzunlukta olunca ilaçlamalara başlanır. 2. ve daha sonraki ilaçlamalar birinci ilaçlamanın etki süresi ve çevre koşulları da dikkate alınarak, enfeksiyon için uygun koşullar oluştuğunda yapılmalıdır.

Domateste Erken yaprak Yanıklığı ve Bakteriyel Benek Hastalığı: İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamalara başlanır,10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde ilaçlamalara devam edilir.

Narenciyede Alternaria Yanıklık Hastalığı: İlkbaharda, sürgünlerde ilk hastalık belirtisi görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve 10'ar gün ara ile devam edilir.

Zeytin: Halkalı Leke Hastalığı:

Marmara Bölgesinde: 1. İlaçlama: Tanelerin normal iriliğe eriştiği sonbaharda meyveler yeşil dane döneminde iken (Ekimin ilk yarısı) 2.İlaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde (Nisan)

Ege ve Akdeniz Bölgesinde: 1. İlaçlama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi (Ege: Şubat-Mart, Akdeniz: Kasım-Aralık) 2.İlaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı dönem.(Nisan)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Organik fosforlular ve düşük pH'lı ilaçlar dışında diğer akarisit ve insektisitlerle de karışabilir.