Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Patates Mildiyö Phytophthora infestans 250 gr/da 14 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 300gr/ 100 L. su 21 gün
Domates Bakteriyel leke hastalığı Xanthomonas campestris 300 gr/100 L. su 7 gün
Mildiyö Phytophora infestans 300gr/100 L. su 7 gün
Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solani 400 gr/100 L. su 7 gün
Hıyar Mildiyö Pseudoperenospora cubensis 250gr/100 L. su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KULLANMA ŞEKLİ: Bağda Mildiyö: İlaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca, 2. ve sonraki ilaçlamalar bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nisbi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılır. Enfeksiyon koşulları ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir. Hıyarda Mildiyö: İlaçlamalar koruyucu olarak veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalı ve ilaçlama aralığı 10 günü geçmemelidir. İklim koşullarına ve hastalığın seyrine göre ilaçlamalara devam edilir. Patateste Mildiyö: Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı yerlerde hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 ºC veya en düşük sıcaklığın 10 ºC ‘yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilk hastalık belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali ilaçlar ve civa içeren ilaçlarla tavsiye edilmez. Triazoller ile karışmaz. Diğer tarım ilaçları ile birlikte kullanılacak ise çiftçi kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapmalıdır. Karışım hazırlandığı gün mutlaka kullanılmalıdır. Takip eden günlerde bitkilerdeki reaksiyonlar izlenmelidir.