Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Karaleke Venturia inaequalis 250 gr/100 lt. su 21 gün
Memeli Pas Gymnosporangium confuscum 250 gr/100 lt. su 21 gün
*Bağ Ölü Kol** Phomopsis viticola 200 gr/100 lt.Su 21 gün
Mildiyö Plasmopara viticola 200 gr/100 lt.Su 21 gün
Soğan Mildiyö Peronospora destructor 200 gr/100 lt. su 28 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö Pseudoperonospora cubensis 200 gr/100 lt. su 14 gün
Domates Mildiyö Phytohpthora infestans 200 gr/100 lt. su 14 gün
Nohut Antraknoz Ascochyta rabiei

200 gr/100 lt. su

200 gr/100 kg. tohum

28 gün
Fasulye Antraknoz Colletotrichum lindemuthianum 200 gr/100 lt. su 28 gün
Pas Uromyces appendiculatus 200 gr/100 lt. su 28 gün

Patates
Patlıcan Domates

Erken Yaprak Yanıklığı Alternaria solanı 200 gr/100 lt. su 14 gün
Sebze Fideleri Fide kök çürüklüğü (Çökerten) Pythium spp. Fusarium spp. Rhizoctonia spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp., Phytophthora spp. 200 gr/100 kg. tohum ---
Kavun
Karpuz
Kabakgillerde antraknoz Colletotrichum lagenarium 200 gr/100 lt. su 7 gün
Buğday

Sarı pas

Kahverengi pas

Kara pas

Puccinia striiformis

P. recondita tritici

P. graminis tritici

350 gr/dekar 28 gün
Şerbetçi Otu Mildiyö Pseudoperonospora humuli 150 gr/100 lt. su 42 gün
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi Cercospora arachidis 200 gr/100 lt. su 14 gün
Kök Boğazı Çürüklüğü Aspergillus niger 500 gr/100 kg. tohum ---

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Yaz uygulamasında kullanılır.

Elma Karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma Memeli Pas:

1. Uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi başlangıcında),

2. Uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,

3. Uygulama: 2. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ Ölükol:

Yaz uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ugulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Soğan Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16° C' ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlaması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Hıyar Kabakgillerde Mildiyö : Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates Mildiyö: Kimyasal mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nohut Antraknozu:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10° C ve orantılı nemin en az % 80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye Antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının bitki koruma ürünüyle temas etmesine özen gösterilmelidir.

Fasulye Pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Domates, Patlıcan ve Patates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g bitki koruma ürünü gelecek şekilde karıştırılarak uygulanır.

Kavun, Kapuz Kabakgillerde Antraknoz: Günlük ortalama sıcaklığın 16° C olması ve orantılı nemin %80' e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Buğday Pas Hastalıkları

Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi bitki koruma ürünü ile hazırlanmış karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şerbetçiotu Mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10'ar günlük aralarla devam edilir.

Yerfıstığı Yaprak Lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Yerfıstığında Kökboğazı Çürüklüğü: Tohum uygulamasıdır. bitki koruma ürününün tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kükürt-kireç bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir.