Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates(sera) Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Fusarium spp.,Rhizoctonia solani) 250 ml/da 14 gün
Biber (sera) Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Fusarium spp.) 250 ml/da 14 gün
Muz Muz fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f. sp. cubense) 1000 ml/da 21 gün
Hıyar(sera) Toprak kökenli patojenler (Fusarium oxysporum,Rhizoctonia solani) 250 ml/da 10 gün

Damlama sistemi kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10' u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Domates ve Biber (sera) Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğüne karşı; Domates fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra, damlama sulama sistemi ile dekara tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile toprağa verilir. Buna göre 1.ilaçlama fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır. Uygulamalara gerekirse 14 gün aralıklarla devam edilmelidir. Damlama sulama sistemi olmayan seralarda, bitki köklerine düşecek bitki koruma ürünlü su miktarı; dekara doz, dekara uygulanacak bitki sayısı ve her bitki dibine verilecek su miktarı hesaplanarak verilir.

Muzda Fusarium Solgunluğuna karşı: Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ürün dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Hıyar (sera) toprak kökenli patojenlere karşı; Hıyar fideleri seraya şaşırtıldıktan sonra, damlama sulama sistemi ile dekara tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü sulama suyu ile birlikte toprağa verilir. Buna göre;

1.uygulama; Fideler seraya şaşırtıldıktan sonra hemen yapılmalıdır.

2.uygulama; Birinci uygulamadan 10-14 gün sonra yapılır.

Uygulamalara gerekirse 10-14 gün aralıklarla devam edilmelidir. Damlama sulama sistemi olmayan seralarda, bitki köklerine düşecek bitki koruma ürünlü su miktarı; dekara doz, dekara uygulanacak bitki sayısı ve her bitki dibine verilecek su miktarı hesaplanarak verilir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında MALVİN XL 035 FS tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması önerilmez.