Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Kabakgiller Mildiyö Pseudoperonospora cubensis 50 g./100 L su 3 gün
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 60 g/100 L su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek yarısına kadar su konulmuş depoya karıştırılarak konur. Yine bir taraftan karıştırmaya devam edilerek kalan gerekli su miktarı ilave edilir. İlaçlı mahlûl, hazırlandığı gün içerisinde mutlaka konulmalıdır. Karıştırma işlemi ilaçlama sırasında devam etmelidir.

KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyarda Mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesiyle başlanır.5 gün ara ile en az iki ilaçlama yapılmalıdır

İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır. İlaçlama sırasında bitki en iyi şekilde ilaçlanmalıdır. Yaprakların alt ve üst yüzeylerin iyice ilaçlanması sağlanmalıdır.

Bağda Mildiyö: Birinci ilaçlama sürgünler 25-30 cm boyunda iken yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü ilaçlamalar ilacın etki süresi dikkate alınarak 12 gün arayla uygulanmalıdır. Şayet meteorolojik şartlar hastalığın çıkışına uygun gider ve ilaçlamanın devamına gerek duyulursa 4. ve 5. ilaçlamalar da yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlar ile karıştırılmaz