Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 175 g/100 L su 7 gün
Domates mildiyösü (Pytophthora infestans) 150 g/100 L su 7 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 200 g/100 L su 21 gün
*Bağ Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 200 g/100 L su 56 gün
Ölükol (Phomopsis viticola) 200 g/100 L su 56 gün
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp.citri) 250 g/100 L su 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ: PENTHİUM DF geniş etki alanı olan bir kontak fungisittir. Koruyucu (profilaktik) olarak kullanılır. Hastalık etmenleri bitki dokusuna girmeden önce ilaçlama yapılırsa en iyi sonuç elde edilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Domateste erken yaprak yanıklığı ve mildiyö: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Ekolojik koşullar ve hasatlığın seyrine göre 7-10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Elmada karaleke: 1.ilaçlama; çiçek gözleri kabardığında. 2.ilaçlama; pembe rozet tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama; çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde, 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 7-10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Bağda mildiyö: İlk ilaçlama sürgünler 25-30 cm boya erişince koruyucu olarak yapılmalı, 2 ve 3. ilaçlamalar 10 günlük aralıklarla yapılmalıdır. 4. ve 5. gün ilaçlamalarda da ekolojik koşullar ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla devam edilmelidir. Ölükol; ilk ilaçlama ,sürgünler2-3 cm iken, ikincisi 8-10 cm ve üçüncüsü de sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi leke hastalığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bordo bulamacı hariç diğer tüm fungisit ve insektisitlerle karıştırılabilir.