Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
* Bağ Bağ Mildiyösü Plasmopara viticola 75ml/100L su 21 gün
Külleme Uncinula necator 75ml/100L su 21 gün
Ölü kol Phomopsis viticola 75ml/100L su (yaz ilaçlaması) 21 gün
Kabakgiller Yalancı mildiyö Pseudoperonospora cubensis 60ml/100L su 3 gün
Külleme Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea 75ml/100L su 3 gün
Domates (Tarla) Mildiyö Phylophthora infestans 75ml/100L su 3 gün
Erken Yaprak Yanıklığı Altemaria solani 75ml/100L su 3 gün
Karpuz Erken Yaprak Yanıklığı Altemaria cucumerina 75 ml/da 3 gün
Biber (Sera) Külleme Leveillula taurica 75ml/100L su 3 gün
Çeltik Çeltik Yanıklığı Pyricularia oryzae 100 ml/da 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra, gerekli miktar ilacı depoya ilave edin ve karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Bitkinin fenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 litredir.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö:Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30°C oluncaya kadar devam edilmelidir.

Bağda Külleme: 1. ilaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde, 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilmelidir.

Bağda Ölükol (yaz ilaçlaması): 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama 8-10 cm, 3. ilaçlama ise 25-30 cm boyda iken yapılmalıdır. Bağda bir sezon içinde CONRAD SC ile ilaçlama sayısı 4'ü geçmemeli, 3'ten fazla üst üste kullanılmamalıdır.

Kabakgillerde Yalancı Mildiyö ve Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domateste(açıkta yetiştirilen) Mildiyö ve Erken Yaprak Yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Karpuzda Erken Yaprak Yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Biberde(Sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Sebzelerde bir sezon içinde CONRAD SC ile yapılacak ilaçlama sayısı 4'ten fazla olmamalı; 2' den fazla üst üste kullanılmamalıdır.

Çeltikte Çeltik Yanıklığı: Hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün ara ile ikinci, gerekirse üçüncü ilaçlama yapılır.

Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, CONRAD SC ilacının tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: CONRAD SC' nin domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Pirimicarb, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.