Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ

Mildiyö

(Plasmopara viticola) 200 ml/100 L su 7 gün

Ölü Kol

(Yalnızca yaz ilaçlaması yapılır.)

(Phomopsis viticola) 200 ml/100 L su 7 gün
Domates
Erken Yaprak Yanıklığı (Alernaria solani) 200 ml/da
7 gün
Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae)
Mildiyö (Phytophtora infestans)
Zeytin

Halkalı Leke Hastalığı

(Spilocaea oleagina) 350 ml/100 L su 7 gün
Kayısı Yaprak Delen (Çil hastalığı) (Wilsonomyces carpophylus)

500 ml/100 L su (Dormant dönem)

250 ml/100 L su (Normal dönem)

7 gün
Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığı (Alternaria alternata f.sp.citri) 300 ml/100 L su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı,yer aletlerine yaprak altı memeler takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.

UYGULAMA ZAMANI:

Bağda Mildiyö: Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır.2 haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanır. Bağ'da Ölükol; 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm boyda iken, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Domateste Erken yaprak yanıklığı ve bakteriyel benek hastalığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, gerekirse tekrarlanır. Domateste Mildiyö: Belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanarak iki kez uygulanır.

Zeytinde Halkalı leke hastalığı: Marmara bölgesinde:

1. ilaçlama: Tanelerin normal iriliğe eriştiği sonbaharda, meyveler yeşil dane döneminde iken. (Ekim)

2. ilaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde. (Nisan)

Ege ve Akdeniz bölgesinde:

1. ilaçlama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi (Ege: Şubat-Mart, Akdeniz: Kasım-Aralık)

2. ilaçlama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı dönem (Nisan)

Kayısıda Yaprak delen: 1. ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem)

2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem)

3. ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken (Normal dönem)

Turunçgilde Yaprak yanıklığı hastalığı: İlkbahar sürgünlerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10'ar gün ara ile tekrarlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Top-Copp 5 E, Dodine terkipli ilaçlar hariç diğer birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılır. Şelatlı veya sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır.