KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

30g/100 l su

7 gün

Külleme

(Podosphaera leucotriche)

40 g/100 l su

14 gün

Armut

Karaleke

(Venturia pirina)

30 g/100 l su

7gün

Memeli pas

(Gymnosporangıum fuscum)

40 g/100 l su

14 gün

Ayva

Monilya

(Sclerotinia linhartiana)

50 g/100 l su

14 gün

Kayısı

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

40 g/100 l su

14 gün

Şeftali

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

40 g/100 l su

14 gün

Nektarin

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

40 g/100 l su

14 gün

Kiraz/Vişne

Çiçek monilyası

(Monilinia laxa)

Meyve Monilyası

(Monilinia fructigena)

40 g/100 l su

7 gün

Antepfıstığı

Karazenk

(Septoria pistacina)

50 g/100 l su

-

Nar

Kahverengi leke hastalığı

(Alternaria alternata)

50 g/100 l su

-

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungisittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin' in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma ve Armut Karaleke:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde

2.ilaçlama: Elmada pembe ve armutta beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde

4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma Külleme:

1.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 60-70 döküldüğünde

3. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armutta Memeli Pası:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri patlamak üzere iken

2.ilaçlama: Beyaz rozet döneminde

3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90 döküldüğü devrede

4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayva Monilya:

1. ilaçlama: Çiçeklerin % 5 açtığı dönemde

2.ilaçlama: Çiçeklerin % 50 si açtığında

3.ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Kayısı, Şeftali, Nektarin, Kiraz/Vişne Çiçek Monilyası:

1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin % 5-10'u açtığında)

2.ilaçlama: Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin % 90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Kiraz/Vişne Meyve Monilyası: Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı Karazenk: İlk ilaçlama, hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Narda Kahverengi Leke Hastalığı:

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığı dönemde,

2.ilaçlama: Taç yapraklar döküldüğünde,

3.ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Eğer bir karışım yapılacaksa ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.