BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Kullanım Dozu

Buğday

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Delice (Lolium temulentum)

Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor

Dekara 20 ml dozda,

Buğdayın kardeşlenme devresinde (3 yapraklı), en geç kardeşlenme sonuna kadar uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Topcup 240 EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizör veya sırt pülverizotörü kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlı mahlûlün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme (püskürtme açısı: 110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlûl ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ ETKİ ŞEKLİ: Topcup 240 EC, dar yapraklı yabancıotların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancıotlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot

türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1-3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener), metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.


KISITLAMA: Topcup 240 EC´nin, buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ: Topcup 240 EC, toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

UYGULAMA ZAMANI: Topcup 240 EC, buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Topcup 240 EC´den en iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Topcup 240 EC´nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler.

İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dar yapraklı yabancıotların yanı sıra geniş yapraklı yabancıotlar da kontrol edilmek istendiğinde Topcup 240 EC, Libero WG ile karışım halinde kullanılabilir. Sulfonyl urea ve 2-4 D terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanmamalıdır. Topcup buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.
Traktörle çekilen pülverizatörlerle en az 15 l/da suyla uygulanmalıdr. Atomizör ve sırt pülverizatörleri önerilmez. 110 derecelik düz yelpaze memelerle 2-3 atm. basınçla ilaçlama yapılması önerilir.