Bitki

Hastalık Zararlı Yabancı Ot

Latince İsmi Dozu Dönemi
Buğday
Kokarot (Bifora radians) 1 gr / da
Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında.
Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria)
Ak hindiba (Chondrilla juneca)
Sarıot (Boreava orientalis)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu ballıbabası (Wiedermannia orientalis)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Yabani dikenli marul (Lactuca serriola)
Uzun süpürge otu (Deseurainia sophia)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ : Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

UYGULAMA ZAMANI : Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içerisinde güvenle kullanılabilir.Tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı,problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tesbit edilir.En iyi sonuç rüzgarsız ortamda kültür bitkisi 10-15 cm boyda,yabancı otların 2-3 yapraklı (erken-post emergence) döneminde iken ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapanmadan yapılırsa alınır.Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaşın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

Aynı yerde,aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı görülebilir.Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı etki sağlanamaz.

Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya karışım yapılması,ayrıca toprak işleme gibi kültürel yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir.

FİTOTOKSİTE : Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında fitotoksik değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :2,4-D Amin ve Esterleri ile tribenuron-methyl terkipli ilaçlarla karıştırılabilir