BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Kullanım Dozu

AYÇİÇEĞİ

PAMUK

PATATES

SOĞAN

Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides)

Horozibiği (Amaranthus albus)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Rüzgar otu (Apera spicaventi)

Kara pazı (Atriplex patula)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Papatya (Matricaria spp.)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Çobandeğneği (Polygonum spp.)

Çayır salkım otu (Poa pratensis)

Kirpi darı (Setaria spp.)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)

Isırgan Otu (Urtica urens)

Ekim öncesi 500 ml/da

Çıkış öncesi 500 ml/da

MISIR

DOMATES

Horozibiği (Amaranthus albus)

Kazayağı (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Dikim öncesi 500 ml/da

*Çok kumlu topraklarda yetişen bitkilerde kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sponsor 330 E; yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenme sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış otları kontrol etmez. Kültür bitkileri çeşidine göre, ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

Sponsor 330 E iyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa uygulanır. Sponsor 330 E, yelpaze tipi meme takılmış yer aletleriyle yeterli su kullanılarak uygulanmalıdır.

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç Sponsor 330 E'nin ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir. Sponsor 330 E ekim öncesi, tarla pülverizatörüyle uygulanır. İlaçlamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm. derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm. yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.

Patates ve Mısır: Sponsor 330 E, ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.

Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir.

Domates: Fideler, ilaçlamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında ilaçla bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Kurak şartlarda SPONSOR 330 E uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm. sulama yapılmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Sponsor 330 E ile ilaçlamadan sonra ekilebilecek bitkiler:

Hemen: Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler.

6 ay sonra: Diğer bitkiler.

İlaçlanan tarla herhangi bir nedenle bozulduğunda;

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye;

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Sponsor 330 E ile ilaçlamadan sonra ekilebilecek bitkiler:

Hemen: Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler.

6 ay sonra: Diğer bitkiler.

İlaçlanan tarla herhangi bir nedenle bozulduğunda;

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye;

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SPONSOR 330 E gerekirse Glyphosate'li ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.