Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
ŞEKER PANCARI Yabani yulaf (Avena spp)

1000 ml/da (Hafif ve orta topraklarda)

1100 ml/da (Ağır ve humusca zengin topraklarda )

Ekim öncesi tırmık yada kürümler altına
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Salkım otu (Poa spp)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Serçe dili (Stelleria media)
Sarmaşık Çoban Değneği (Polygonum convolvulus)
Kişnişotu (Spergula arvensis)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Yavşanotu (Veronica persica)
Düğmeotu (Poterium minor)
Kara pazı (Atriplex spp)
Sirken (Chenopodium album)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Adi dişotu (Taraxacum officinalis)
Papatya (Matricaria spp)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Gelincik (Papaver rhoeas)

KULLANILACAK SU MİKTARI 30-60 l/da

Pyralet T tohumla çoğalan tek yıllık dar ve geniş yapraklı otlara karşı kullanılan bir ilaçtır. Çok yıllık yabancı otlara etki etmez. Çimlenmekte olan yabancı otlar ilacı alarak toprak yüzeyine çıkmadan önce veya çıkıştan kısa bir süre sonra ölür. Bunu sağlamak için ilacın iyi hazırlanmış, keseksiz ve rutubetli toprağa atılması gereklidir. Pyralet T kısmen gaz haline dönüşürken etki ettiğinden atıldıktan hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Pyralet T pancar tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otlar için kullanılır.

Pyralet T keseksiz olarak hazırlanan tohum yatağı yüzeyine uygulanır. İlaç atımından hemen sonra krümler veya tırmıkla yüzeysel (3-5 cm) olarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu işlemden sonra ekim yapılmalıdır. Hava şartları müsait değilse ekim birkaç gün sonrada yapılabilir. Şayet toprak yüzeyi çok kuru ise bu durumda ekimden sonra ve pancar çimlenmeden önce merdane çekilerek toprak bastırılmalıdır.

ETKİ SÜRESİ VE MÜNAVEBE:

Pyralet T'nin etki süresi toprak yapısı ve iklim şartlarına göre birkaç hafta ile birkaç aya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten dolayı pancar bozulursa (sel, dolu, çimlenme sorunu v.s.) aynı tarlaya; pancar, patates veya mısır ekilebilir. Pyralet T tavsiyelere uygun olarak kullanılırsa pancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkilerinde herhangi bir fitotoksisite yapmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Şayet bir karışım yapılmak istenirse, ön karışım testi yapılmalıdır.