Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Hububat Geniş yapraklı tek yıllık yabancı otlar: Kan damlası, Karamuk, Fare kulağı, Sarı ot, Çan çiçeği, Gökbaş, Peygamber çiçeği, Pelemir, Boynuz otu, Yabani hidiba, Hezeran, Gönül hardalı, Yabani karanfil, Anadolu Şahteresi, Adi Şahtere, Yumrulu jeranyum , Yabani dikenli marul, Ballıbaba, Yabani mürdümük, Taşkesen otu (Adonis spp)(Agrostemma githago) (Cerastium sp.) (Boreava orientalis) (Campanula sp) (Centaurea sp.) (Centaurea depressa) (Cephalaria syriaca) (Cerastium arvense) (Cichorium sp.) (Consolida orientalis) (Myagrum perfoliatum) (Dianthus anatolicus) (Fumaria crataegina) Fumaria vaillantii) Geranium tuberosum) (Lactuca scariola) (Lamium spp) (Lathyrus spp) (Lithospermum arvense) Dekara 125 -166 ml dozunda hububatın kardeşlenme döneminde (Düşük dozlar erken, yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır.) Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir.
Kokulu sarı taşyoncası, Suriye turpu, Gelincik, Çoban değneği, Düğün çiçeği, Yabani turp, Muhabbet çiçeği, Renkli nakil, Yabani hardal, Bülbül otu , Kuş otu, Yemlik, Pıtrak, Arap baklası, Yavşan otu, Yabani fiğ, Çivit otu, Tarla köpek papatyası (Melilotus officinalis) (Raphanus sp.) (Papaver rhoeas) (Polygonum aviculare) (Ranunculus arvensis) (Raphanus raphanistrum) (Reseda lutea) (Silene coloraia) (Sinapis arvensis) (Sisymbrium officinale) (Stellaria media) (Tragopogon latifolia) (Turgania latifolia) (Vaccaria pyramidata) (Veronica spp) (Vicia spp) (Isatis tinctoria) (Anthemis arvensis) Dekara 125 -166 ml dozunda hububatın kardeşlenme döneminde (Düşük dozlar erken, yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır.) Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir.
Sığır dili, Yabani Ebegümeci, Köy göçüren, Tarla sarmaşığı, Tarla yapışkan otu, Küçük pıtrak, Çırçır otu , Yabani tere, Toplu iğle hardalı, Zühre tarağı, Nakil, Tesbih taneli hardal, Suriye hardalı, Dön baba, Çoban çantası, Papatya, Sütleğen (Anchusa officinalis) (Malva sylvestris) (Cirsium arvense) (Convolvulus arvensis) (Asperula arvensis) (Caucalis platycarpos) (Erophila Verna) (Lepidium spp.) (Neslia paniculata) (Scandix pecten-veneris) (Silene conoidea)) Neslia apiiculata) (Chorispora syriaca) (Erodium spp.) (Capsella bursa pastoris) (Matricaria spp.) (Euphorbia campastre)) Dekara 125 -166 ml dozunda hububatın kardeşlenme döneminde (Düşük dozlar erken, yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır.) Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bştkş koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Rüzgarlı, yağış beklenen havalarda veya günün sıcak saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama yapılan günlerde, hava sıcaklığının 10-12 0C ‘den düşük olmaması gereklidir. Püskürtme damlaları sürüklemeyi önlemek için büyük olmalıdır. Uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır.

FİTOTOKSİSİTE: Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: SAFA ESTER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAFA ESTER'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.