ÖNEMLİDİR:

Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse, ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak veya yıkanarak ulaşılabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GENEL BİLGİLER: STENO, mısırda tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Mısır Sirken (Chenopodium album) 4 g/ da + Yayıcı Yapıştırıcı 25 ml/da
Çıkış sonrası - Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Şeytan Elması (Datura stramonium)
İmam Pamuğu (Abutilon theophrastii)

Kanyaş

Sorghum halepense)

Yeşil horozibiği

(Amaranthus viridis)

Yapışkan ot

(Setaria verticillata)

* Cin mısırında ve tatlı mısırda kullanılmaz.

* STENO mutlaka beraberinde verilen YAYICI YAPIŞTIRICI ile kullanılmalıdır. Yayıcı yapıştırıcının dozu dekara 25 ml'dir.

KULLANMA ŞEKLİ: En iyi netice için STENO yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. Özellikle Sirken (Chenopodium album) ve Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium) ile mücadele için 2-4 yapraklı dönemde uygulama önerilir. Kanyaş (Sorghum halepense) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancı otların kontrolü için uygulama yabancı otun kardeşleme döneminde yapılmalıdır. İlaçlama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır, mısırın daha sonraki dönemlerindeki uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için ilaçlamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

ÖNEMLİDİR:

- STENO ŞEKER MISIRINDA VE TOHUMLUK ÜRETİMİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE (ANA-BABA HATLARINDA) KULLANILMAMALIDIR.

- STENO mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işlemesi sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.

- Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde STENO kullanılmamalıdır.

- Mısırda STENO kullandıktan sonra 4 gün içinde bu organik fosforlu insektisitler uygulanmamalıdır.

- Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple ilaçlamanın akşamüzeri yapılması önerilir.

ETKİ ŞEKLİ:

Diğer Sulfonylurea'larda olduğu gibi STENO'nun etki yeri acetolactate enzimi sentezidir. Bu enzime, temel protein bloklarından valine ve isoleucine'in yapımında ihtiyaç vardır. İnhibasyon sonucunda büyüme derhal durur ve sonuçta bitki ölür. Bu enzimin insan ve hayvanlarda bulunmayışı, STENO'nun düşük toksisitesini açıklamaya yardım etmektedir. Duyarlı bitki türlerinde STENO aktivitesinin ilk belirtileri meristematik dokuda görülür. Bu bitkilerde STENO uygulamasından sonra büyüme derhal durur. Kloroz, nekrozis ve yapraklarda şekil bozuklukları gibi diğer belirtiler birkaç gün daha geç görülür. Otlar 10 ila 20 gün içinde ölür.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

STENO'in toprakta kalıcılığı kısadır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısırdan sonra normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.

FİTOTOKSİTE:

STENO tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır bitkilerinde fitotoksik değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: STENO, mısır bitkisinde fitotoksisite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karışmamalıdır. Diğer ilaçlarla herhangi bir tank karışımı yapmadan önce fiziksel, kimyasal ve biyolojik karışabilirliğin küçük çaptaki uygulamalarla gözlenmesi gerekmektedir.