BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Kullanım Dozu

BAĞ *

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Köpekdişi 15-20 cm,

kanyaş 2-3 kardeşte iken

DOMATES

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

AYÇİÇEĞİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Brom (Bromus spp.)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yabani arpa (Hordeum spontaneum)

Yabani darı (Panicum spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan ot (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

SOĞAN

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Soğan 15-20 cm boyda, kanyaşlar 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyda oldukları dönem

KIRMIZI MERCİMEK

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Ayrık (Elymus repens)

100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

ŞEKER PANCARI

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

PAMUK

Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 ml/da

Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

SOYA FASULYESİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Yabani darı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası

KANOLA

Delice (Lolium temulentum)

200 ml/da

Çıkış sonrası

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

100 ml/da

Çıkış sonrası

NOHUT

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da

Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bştkş koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaç yabancı otların 3–6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TOKTA SÜPER, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOKTA SÜPER' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: TOKTA SÜPER, şekerpancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Phenmedipham, Dichlorpicolinic acid, Chloridazon gibi herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.