GOGGLES 500 SC Şekerpancarında tek yıllık geniş yapraklı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan geniş spektrumlu bir sıvı kombinasyon preparatıdır. Su bazlı özel formülasyonu (SC) şekerpancarının bu herbisite karşı toleransını arttırmaktadır.

GOGGLES 500 SC içerdiği iki farklı aktif madde sayesinde yapraktan ve topraktan etkisini ortaya koyar. Topraktan etki çim yapraklar vasıtası ile aktif maddenin bünyeye alınmasına dayanır. Duyarlı yabancı otların büyümesi engellenir ve ölüme sürüklenirler. Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

Bitki Adı

Yabancıot Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Şeker Pancarı

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

(Amaranthus retroflexus L.)

200ml/da

Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde

Çıkış sonrası

90 gün

Sirken

(Chenopodium album L.)

200ml/da

Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde

Çıkış sonrası

Tarla sarmaşığı

(Convolvulus arvensis L.)

200ml/da

Yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde

Çıkış sonrası

Yabani Hardal

(Sinapsis arvensis L.)

200ml/da

Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde

Çıkış sonrası

Domuz pıtrağı

(Xanthium strumarium L.)

200ml/da

Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde

Çıkış sonrası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlanması:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken bitki koruma ürünlü su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

EKİM NÖBETİ

Hasattan sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışlık buğday olmak üzere sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme önerilir. Sonrasında patates ve mısır ekilecekse derin toprak işleme önerilir. Tarlayı erken bozma durumunda 15-20 cm derinlikte bir toprak işleme yaptıktan sonra şeker ve hayvan pancarı ile patates ve mısır ekilebilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur.