Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
ÇIKIŞ ÖNCESİ UYGULAMALARLA KONTROL EDİLENLER Kokar Ot, Bülbül Otu, Yavşan Otu, Kanarya Otu,Yapışkan Otu,Hakiki Şahtere Bifora radians, Sisymbrium altissimun, Veronica spp., Senecio vulgaris,Galium tricornotum, Matricaria chamomilla 5 g/da
ÇIKIŞ SONRASI UYGULAMALARLA DAHA İYİ KONTROL EDİLENLER Köyğöçüren, Yabani Hardal, Yapışkan Otu, Kokar Ot, Tarla Yavşan otu, Yabani Tere Cirsium arvense, Sinapsis arvensis, Galium tricornutum, Veronica arvensis, Lepidium draba 7.5 g/da
ÇIKIŞ ÖNCESİ VE SONRASI UYGULAMALARLA KONTROL EDİLENLER Kokar Ot, Yabani Hardal, Papatya, Tarla Yavşan Otu, Sarmaşık Çoban Değneği, Turna Gagası, Süpürge Otu Bifora radians, Sinapsis arvensis, Matricaria chamomilla, Veronica arvensis, Polygonum convolvulus, Geranium tuberosum, Sisymbrium altissimum 7.5 g/da

* Marmara Bölgesi dışında kullanılması tavsiye edilmez.

UYGULAMA ZAMANI

ÇIKIŞ ÖNCESİ- Buğday

Doz dekara 7.5 gram ilaçtır.

Tatbikat uniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

ÇIKIŞ SONRASI- Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve triticale

Doz dekara 7.5 gram ilaçtır.

Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi etkiyi GAİNER 10 WP genç (5 cm çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara uygulandığında alınmaktadır.

KULLANILMASI: GAİNER 10 WP, Hububat-nadas-hububat ve hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilir.

Not: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden GAİNER 10 WP'i anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya ve zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

GAİNER 10 WP hububatta (buğday, arpa, yulaf, çavdar) yabancı mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Suda ıslanabilir toz formülasyonda hazırlanmıştır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir. Yabancı otlar GAİNER 10 WP'yi kökleri ve yeşil aksamları yoluyla bünyelerine alırlar. Uygulamadan kısa bir süre sonra hassas yabancı otların büyümesi durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetine göre uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olası açısından uygulamadan sonraki 2 saatlik yağışsız sürenin olması önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. Stres altındaki bitkiye uygulamayınız. GAİNER 10 WP tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı yabancı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık yabancı otlarda kontrol edilir veya baskı altında tutulur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 2,4-D Amin, 2,4-D Ester, Dichlofop-methyl, Fenoxaprop-P-ethyl ihtiva eden ilaçlarla karışabilir.