Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Kullanma Dozu

Bekleme Süresi

Yayıcı Yapıştırıcı

Şekerpancarı

Pamuk,

Soğan,

Soya fasulyesi,

Fasulye,

Mercimek

Yıllık Çimensi Otlar:

Darıcın (E. crus-galli)

Benekli Darıcan (E. colonum)

Yabani Yulaf (Avena spp.)

Tiki kuyruğu

(Alopecurus myosuroides)

Delice (Lolium rigidum)

Kaz çimi (Eleusina indica)

Çatalotu (Digitaria songuinalis)

40-50 ml/da

56 gün

1 kısım ilaca

2 kısım yayıcı yapıştırıcı

İlacı mutlaka yayıcı yapıştırıcı ile beraber kullanınız

Kendigelen-Halaza

(Buğday-Arpa)

30-40 ml/da

Çok Yıllık Otlar:

Kanyaş (Sorghum halepense)

80 ml/da

Kimyon

Kendigelen Buğday-Arpa

Delice (L. rigidum)

Salkımotu-Buy (Poa trivalis)

Kirpi Darı (Setaria viridis)

30 ml/da

56 gün

Uygulama Zamanı: Talent 240 EC, çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

- İlaç ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Aletin deposu yarıya kadar

su ile doldurulup karıştırıcısını çalıştırarak hazırladığımız ilaçlı mahlûlü içine dökünüz ve üzerini su

ile tamamlayınız.

- İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Bunun için de ilaçlamaya geçmeden

önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara 20-40 Litre su kullanınız.

- Çok yıllık otlarda sürme olması halinde, ikinci bir ilaçlama yapılabilir.

- İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.

- Bir saat içerisinde yağmur yağma ihtimali varsa, ilaçlama ertelenmelidir.

- Sulama yapılan alanlarda ilaçlama işlemi, sulamadan 4-5 gün sonra yapılmalıdır.

- İlaçlamalarda yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Talent 240 EC, pamukta geniş yapraklı y.otlara karşı etkili olan Pyrithiobac-sodium terkipli ilaçlarla birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithiobac-sodium terkipli ilaçların uygulaması TALENT uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Lambda-Cyhalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle; Phenmedipham, Desmedipham ve Bentazone içeren yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılabilir.