Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Buğday Kokar ot (Bifora radians) 12,5 gr / da

Çıkış sonrası (Post-em)

Sarı ot (Boreava orientalis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Gökbaş (Centaurea depressa)
Köy göçüren (Circium arvense)(tohumdan)
Şahtere otu (Fumaria anatolica,F. officinalis)
Kendinden gelen mercimek (Lens culinaris)
Dil kanatan (Galium aparine)
Yağlı ot (Gypsophila pilosa)
Papatya (Matricaria chamomilla)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani bakla (Vicia sativa, V. narborensis)
Kangal (Silybum marianum) 20 gr / da Çıkış sonrası (Post-em)
Arpa Yabani hardal (Sinapis arvensis) 12,5 gr / da
Çıkış sonrası (Post-em)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Papatya (Matricaria chamomilla)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Dil kanatan (Galium aparine)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

15 g/da

Çıkış sonrası (post-em)

Semizotu (Portulaca oleracea)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

İlaçlama ile hasat arasındaki süresi 14 gündür.

UYGULAMA ZAMANI: LİBERO 70 WG, kışlık buğday çeşitlerinde yabancı otlar görülür görülmez uygulamaya başlanır. Buğdayda kardeşlenme sona ermeden ilaçlama tamamlanmalıdır.

Mısırda; Mısırın 4-5 yapraklı devresinde, geniş yapraklı yabancı otlar 4-6 yapraklı, rozet devresinde iken LİBERO 70 WG uygulaması yapılır.

LİBERO 70 WG, düşük sıcaklıklarda etkisini kaybetmez. Hava sıcaklığı +20°C üzerinde olduğu günlerde LİBERO 70 WG uygulaması tavsiye edilmez.

SINIRLAMALAR:
• Buğday ve mısır dışındaki ürünler, LİBERO 70 WG´ nin topraktaki düşük konsantrasyonlarına bile hassas olabilir.

• LİBERO 70 WG´ nin buğday/buğday, buğday/nadas, arpa/arpa, arpa/nadas, buğday/arpa, arpa/buğday, mısır/mısır, mısır/nadas, buğday/mısır, mısır/buğday, arpa/mısır ve mısır/arpa alanlarında kullanılması tavsiye edilir.

• Her çeşit hububat (buğday, arpa, yulaf, mısır) bir kısıtlama olmaksızın LİBERO 70 WG uygulamasını takip eden yılda ekilebilir.
• Bu ilaç; kuraklık zararı çeken, su basmış, hastalık veya haşere zararına uğramış buğday tarlasına tatbik edilmemelidir.
• LİBERO 70 WG´ yi serbest kireç ihtiva eden topraklarda kullanmayınız.

Böyle topraklarda LİBERO 70 WG' nin parçalanması daha uzun süreli olmakta ve ertesi yıl ekilen hububat dışındaki münavebe bitkisi bundan olumsuz etkilenebilmektedir

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla veya gübre ve kimyasallarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.