Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Kullanma Dozu ve Dönemi
Şeker Pancarı Tarla Fare Kulağı (Anagallis arvensis)

- Organik Maddece fakir topraklarda 50 -100 g/da

- Organik Maddece fakir (% 1.3-1.9 ve daha az) topraklarda 50 g/da

- Organik Maddece fakir (% 1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3) ağır bünyeli topraklarda 75 g/da

- Organik Maddece zengin (% 1.3 den fazla) ve orta ağır bünyeli topraklarda 100 g/da'dır.

- Organik madde içeriği % 0.7'den daha az olan topraklarda Venüs 80 WP'nin kullanımı önerilmez.
Adi Papatya (Anthemia spp.)
Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris)
Ak Kazayağı-Sirken (Chenopodium album)
Yabani Krizantem (Chrysantemum segetum)
Şahtere (Fumaria officinalis)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Yabani Turp (Raphanus raphanistrum)
Labada (Rumex spp.)
Eşek marulu (Sonchus oleraceuas)
Serçe Dili (Stellaria media)
Tavşan bıyığı (Poa annua)
Sarmaşık (Polygonum spp.)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Ispanak Sirken (Chenopodium album) 100 g/da
Horozibiği (Amaranthus albus)
Çoban değneği Polygonum convolvulus
Köpek üzümü Solanum nigrum
Semiz otu (Portulaca oleracae)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus
Çoban çantası Capsella bursa-pastoris)

KULLANMA ŞEKLİ:

Şeker pancarında tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılır. En iyi sonucu alabilmek için ilaçlama yapılacak toprağı keseksiz ve otsuz olması gerekir. İlaçlamadan sonra ilacın yabancı otların köklerinin bulunduğu bölgelere taşınabilmesi için 2-3 cm derinliğinde yapılan bir toprağa karıştırma veya yağmur veya yağmurlama sulama gereklidir. Pancar tohumları mibzerle 3 cm'den daha derine ekilmelidir.

ŞEKER PANCARI:

Ekim Öncesi: Venüs 80 WP, doğrudan doğruya ekimden önce ekim için hazırlanmış tarlaya uygulanır ve tırmık veya benzeri aletlerle 2-3 cm derinliğinde toprağa karıştırılır. Pancar ekimi bu uygulamadan sonra en geç 2 hafta içinde yapılmalıdır.

Çıkış Öncesi (Pancar ekiminden sonra): Bu uygulamada toprağa karıştırma yapılmaz Onun yerine ekimden hemen sonra yağmurlanma sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç vardır.

KIRMIZI PANCAR, YEMLİK PANCAR: Venüs 80 WP, bu bitkilerdeki yabancı ot mücadelesinde geniş olarak tavsiye edilir. Doz ve diğer hususlar şekerpancarındaki gibidir.

ISPANAK :

Ekimden sonra en geç 5 gün içerisinde yabancı otlar ve ıspanak toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Fungisit ve insektisitlerle karışmaz. Herbisitlerle karıştırılmadan önce bir ön deneme yapılmalıdır.