Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar
Kısır brom (Bromus sterilis) 400 ml/da
Portakal nergisi (Calendula arvensis)
Dönbaba (Erodium cicutarium)
Tek yıllık salkım otu (Poa annua)
Düğün çiçeği (Ranunculus repens)
Turna gagası (Geranium dissectum)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Duvar arpası (Hordeum murinum)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Yabani tere (Cardaria draba)
Kara hindiba (Taraxacum officinale)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Patates Hasat öncesi yaprak kurutma

200 ml/da

1.Uygulama:

Hasattan 4 hafta önce

300 ml/da

2.Uygulama:

1.Uygulamadan 1 hafta sonra

14 gün

İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli olan ilaç az su ile başka bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su ilave edilir.

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlarda Yabancı ot Mücadelesi:

RENOVE, çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Kullanıma hazırlanan karışım, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde uygulama yapılarak elde edilir.

Patateste Hasat Öncesi Yaprak Kurutucu:

Uygulamadan Önce Dikkat Edilecek Konular: Bitkinin su stresi çekmemesi için özen gösterilmelidir. Bunun için basit bir toprak nem testi yapılmalıdır. Tarla içinde zig-zag yaparak 10 değişik yerde dikim sırtları bel küreği ile açılmalı ve en alt yumrunun 5 cm altından toprak numunesi alınmalıdır. Toprak numunesi el ile hafifçe sıkıldığında top şeklinde kalırsa uygulama yapılabilir. Eğer dağılırsa nem yeterli değildir ve uygulama yapılmamalıdır. Yüksek/düşük volümlü her türlü yer aleti ile atılabilir. Ancak ultra düşük volümlü(ULV) aletle atılması önerilmez.Yüksek randıman için düz yelpaze tip meme kullanılması önerilir. Mutlaka iyi bir kaplama yapılmalı, sisleme ile atılmamalıdır. Daima temiz su kullanılmalıdır. Toprakta kalıcılığı yoktur. Bu nedenle uygulama sonrasında münavebe bitkisi derhal ekilebilir. Bitki yeşil aksamı tarafından süratle alındığı için, uygulamadan 30 dakika sonra yağan yağmurdan etkilenmez. Aşırı kuru alanlarda yeşil aksamın olası aşırı tozla kaplanması durumunda uygulamadan vazgeçilmelidir. Toprağın yağmur veya sulama suyu ile yeteri kadar nemlenmesi için birkaç gün beklenmelidir. Herhangi bir sulama sistemi ile uygulanmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ: Birinci uygulama hasattan 4 hafta önce 200 ml/da dozda, İkinci uygulama birinciden 1 hafta sonra 300 ml/da dozunda yapılmalıdır. Böylece kademeli ve yavaş kuruma sağlanarak hem patateste normal kabuk oluşumuna izin verilmiş, hem de bitkinin alttan yeniden sürmesi engellenmiş olur. Dekara 20 - 40 litre su düşecek şekilde uygulanmalıdır. Uygulama aletinin basıncı 2-3 bar olmalıdır.

Hasat Zamanı: Patateste 1. uygulamayı takiben 3-4 gün sonra süratle yapraklar dökülür. Gövdenin kuruması ise 10-14 gün sürebilir. Uygulama esnasında mevcut yabancı otları da öldüreceğinden süratle patatesin olgunluğa erişmesini ve hasata gelmesini teşvik eder. Serin havalarda etki hızı yavaşlasa da bu durum bitki koruma ürününün performansını etkilemez.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.