BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ VEYA KULLANIM ALANININ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

VE DÖNEMİ

NARENCİYE, *BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR

Horozibiği (Amaranthus albus)

Melez horozibiği (Amaranthus hybridus)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Mavi farekulağı (Anagallis caerulea)

İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Kıraç çayırı (Bromus sterilis)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Yabani tere (Cardaria draba)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni (Centaurea solstitialis)

Yıldızlı gelindüğmesi (Centaurea calcitrapa)

Sirken (Chenopodium album)

Duvar kazayağı (Chenopodium murale)

Doğu korungası (Conringia orientalis)

Pire otu (Conyza canadensis)

Kıllı hindiba (Crepis aspera)

Pis kokulu hindiba (Cirepis foetida)

Topalak (Cyperus rotundus)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Köşeli gövdeli yakı otu (Epilobium tetragonum)

Dönbaba (Erodium cicutarium)

Güneş sütleğeni (Euphorbia helioscopia)

Katı sütleğen (Euphorbia stricta)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Nazik şahtere (Fumaria parviflora)

Dilkanatan (Galium aparine)

Yalancı yoğurt otu (Galium spurium)

Turnagagası (Geranium dissectum)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Dikenli öküzdili (Helminthotheca echioides)

300 ml/da

(Aktif büyüme dönemi)

NARENCİYE, *BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR

Duvar arpası (Hordeum murinum)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Büyük dişli ballıbaba (Lamium macrodon)

Tavşan salatası (Lapsana communis)

Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)

Yoncacık (Medicago minima)

Düğmeli yonca (Medicago orbicularis)

Taş yoncası (Melilotus indica)

Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)

Filiskin otu (Mentha pulegium)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Adi salkım otu (Poa trivalis)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Küçük turp (Rapistrum rugosum)

Kıvırcık labada (Rumex crispus)

Zühretarağı (Scandix pecten-veneris)

İmamkavuğu (Senecio vulgaris)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Yapışkan nakıl (Silene conoidea)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Dikenli eşek marulu (Sonchus asper)

Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Altuni yemlik (Tragopogon aureus)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

Çayır tırfılı (Trifolium pratense)

Kır üçgülü (Trifolium campestre)

Kokulu yonca (Trigonella monspeliaca)

Isırgan Otu (Urtica urens)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

Kuş fiği (Vicia cracca)

Adi fiğ (Vicia sativa)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

300 ml/da

NARENCİYE, *BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR

Deve dikeni (Alhagi pseudalhagi)

Pelin (Artemisia vulgaris)

Doğu havucu (Astradaucus orientalis)

Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)

Yabani hindiba (Cichorium intybus)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Sütlü sarmaşık (Cynanchum acutum)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Koyun fetüğü (Festuca ovina)

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra)

Çayır tavşancıl otu (Heracleum sphondylium)

Gecesefası (Ipomea stolonifera)

Tıbbi taşkesen otu (Lithospermum officinale)

Sarmaşık karga otu (Lysimachia nummularia)

Küçük çiçekli ebegümeci (Malva parviflora)

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

Yabani orman nanesi (Mentha spicata)

Tarla maydanozu (Oenanthe silaifolia)

Yabani korunga (Onobrychis crista-galli)

Kara hindiba (Taraxacum serotinum)

600 ml/da

NARENCİYE, *BAĞ, FINDIK, ZEYTİN, KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR

Böğürtlen (Rubus canescens)

800 ml/da

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

KNOCKDOWN STAR, seçici olmayan ve çıkış sonrası (post-emergence) uygulanan total etkili bir herbisittir. Yabancı otların aktif büyüme döneminde kullanılmalıdır. Uygulama açısından kültür bitkisinin yaşı ve fenolojisi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Uygulama sırasında kültür bitkileri (narenciye, bağ, zeytin ve fındık) değişik fenolojik dönemlerde olabilir. İlaçla teması sözkonusu olmadıkça herhangi bir fitotoksite söz konusu değildir. Uygulama sırasında ilaç zerrelerinin kültür bitkisine temas etmemesine özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

Sırt pülverizatörü için; tavsiye edilen ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Sonra yarıya kadar su doldurulmuş pülverizatöre ilave edilir ve alet su ile tamamlanır.

Tarla pülverizatörleri için; tavsiye edilen ilaç miktarı yarısına kadar su ile doldurulmuş depoya ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır ve depo su ile tamamlanır ( köpüklenmeye engel olmak için sadece ilaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır, depoya üstten ilaçlı su tekrar devir ettirilmemelidir). Hazırlanan ilaçlı su, toprak yüzeyine çıkmış olan yabancı otların üzerine püskürtülür.

KNOCKDOWN STAR uygulandıktan sonra, yabancı otların yeşil aksamları tarafından alınır ve bitkinin köklerine, yumrularına kadar taşınır. Uygulamadan en iyi sonucu alabilmek için ilaçlama, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde yapılmalıdır. Bu nedenle çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar hemen çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde daha hassas olduklarından bu dönemde uygulama yapmak daha başarılı sonuç verir. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolü ise tam olarak çıkış yaptığı, aktif olarak büyüdüğü ve en az 4-5 yapraklı olduğu dönemde uygulama yapılırsa daha başarılı sonuç verir.

KNOCKDOWN STAR, pek çok dar ve geniş yapraklı, tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol eden sistemik bir ilaçtır. KNOCKDOWN STAR' ın yabancı otlara etkisi, uygulamadan 7-10 gün sonra (eğer büyüme hızlı ise biraz daha kısa sürede, tersi durumda büyüme yavaş ise biraz daha uzun bir sürede) görülür. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçta (1-3 atm.) çalıştırarak bu amaca ulaşılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Hedef yabancı otların kontrolünde KNOCKDOWN STAR yeterlidir. Diğer ilaçlar ve gübreler ile karıştırılmamalıdır.