Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Şekerpancarı Horozibiği (Amaranthus albus) 416 ml/da
Hafif topraklar için
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Serçe dili (Stelleria media)
Sirken (Chenopodium album) (Chenopodium album)

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: Pyrazon Süper, yabancı otların kök ve yaprakları yoluyla alınarak etkili olur. Yabancı otlar toprak yüzeyine çıkmadan önce toprağa uygulanırsa henüz çimlenmekte olan otların kökleri tarafından alınır ve onları toprak içerisindeyken veya toprak yüzeyine çıkarken öldürür. Esas etki topraktan olduğu için, mücadelede iyi bir başarı ancak toprakta etkili maddenin çözünüp yayılmasına yetecek rutubetin bulunmasıyla elde edilir. Keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı iyi bir etki için şarttır. Ahır gübresi kullanılacaksa bu gübreleme ilkbaharda değil sonbaharda yapılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Pancar ekiminden önce: İlkbaharı kurak geçen bölgelerde ve geç ekimlerde tavsiye edilir. Pyrazon Süper ekime hazır hale getirilmiş tarlaya uygulanır ve kürümler veya tırmıkla yüzeysel olarak (3-4 cm) toprağa karıştırılır. Pyrazon Süper, en emin ve yaygın şekilde bu zamanda kullanılır. Böylece toprak rutubetinden de istifade eder ve daha az bir yağışla etkili olur.

Ekiminden sonra, pancar çıkışından önce: Pyrazon Süper, ekimden hemen sonra başlayıp pancarın çıkışından birkaç gün öncesine kadar olan devrede yüzey ilaçlaması şeklinde de kullanılabilir. Bu kullanış şekli ilkbahar yağışları bol ve düzenli olan bölgelerde tavsiye edilir. Pyrazon Süper'in etkili olabilmesi için ilaçlamadan sonraki 2-3 hafta içerisinde yaklaşık olarak 20-25 mm yağışa ihtiyaç vardır. Yağmur yağmazsa, yağmurlama şeklinde sulama yapılmalıdır. İyi bir etki için keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir. Dekara 20-40 lt suyla uygulanmalıdır.

İlacın hazırlanışı: Doza göre ölçülen ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak boşaltılır ve depo suyla tamamlanır.

Etki Süresi ve Münavebe: Pyrazon Süper'in etkisi, iklim ve toprak şartlarına göre birkaç hafta ile birkaç aya kadar sürebilir. Herhangi bir sebepten dolayı pancarı bozmak gerektiğinde (sel, dolu vs.) aynı tarlaya tekrar patates, soğan ve mısır ekilebilir. Pyrazon Süper tavsiyeye uygun şekilde kullanılırsa pancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir fitotoksite yapmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.