Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN YERLER HAVALİMANI VE TARİHİ ALANLARDA ODUNSU BİTKİLERE KARŞI

At kuyruğu

Püsküllü çayır

Çatalotu

Duvararpası

Tavşan bıyığı

Yapışkan otu

Kandamlası

Horozibiği

Çoban çantası

Güneş dikeni

Yabani havuç

Dön baba

Yoğurt otu

Düğün çiçeği

Yabani hardal

İmam kavuğu

Demir dikeni

Yemlik

Pıtrak

Domuz pıtrağı

Arpamsı brom

Ayrıkotu

Tilkikuyruğu

Köpek dişi ayrığı

Kamış

Kanyaş

Havacıva otu

Köy göçüren

Tarla sarmaşığı

Boğa dikeni

Sütleğen

İt sineği

Labada

Köpek üzümü

Karabaş

Kokar ağaç

Kadın tuzluğu

Sarı çiçekli Jasmin

Yabani badem

Yabani gül

Böğürtlen

Söğüt

Gıcır dikeni

Ilgın

Karaağaç

Karaçalı

Çeti

Öküz çanı

Meyan kökü

Meşe

Katırkuyruğu

Yabani zeytin

Hayıt

Yabani yulaf

Yabani fiğ

Portakal nergisi

Yabani tere

Şahtere

Yonca

Kirpi darı

Ak üçgül

(Equisetum arvense)

(Bromus lectorum)

(Digitaria sanguinalis)

(Hordeum murinum)

(Poa annua)

(Setaria verticillata)

(Adonis spp.)

(Amaranthus spp)

(Capsella bursa-pastoris)

(Centaurea solstitialis)

(Daucus carota)

(Erodium cicutarium)

(Galium spp.)

(Ranunculus arvensis)

(Sinapis arvensis)

(Senecio vulgaris)

(Tribulus terrestris)

(Tragopogon latifolius)

(Turgenia latifolia)

(Xanthium strumarium)

(Bromus hordeaceus)

(Agropyron repens)

(Alopecurus myosuroides)

(Cynodon dactylon)

(Phragmites communis)

(Sorghum halepense)

(Alkanna tinctoria)

(Cirsium arvense)

(Convolvulus arvensis)

(Eryngium campestre)

(Euphoria spp.)

(Marrubium spp.)

(Rumex spp.)

(Solanum nigrum)

(Lavandula stoechas)

(Ailanthus altissima)

(Berberis crataegina)

(Jasminum fruticans)

(Prunus webbii)

(Rosa spp.)

(Rubus spp.)

(Salix spp.)

(Smilax aspera)

(Tamarix spp.)

(Ulmus campestris)

(Paliurus spina – christi)

(Prosopis farcta)

(Ononis spinosa)

(Glycyrrhiza spp.)

(Quercus spp.)

(Anagyris foetida)

(Olea sylvestris)

(Vitex agnus – castus)

(Avena fatua)

(Vicia spp.)

(Calendula arvensis)

(Cardaria draba)

(Fumaria officinalis)

(Medicago spp.)

(Setaria viridis)

(Trifolium repens)
700 – 1000 ml / dekar (1000 metrekare)

ÇİM SAHALARDA Kök sakızı, Sinirotu, Üçgül (Taraxacum spp.) (Plantago spp.) (Trifolium spp.) 100 ml / dekar (1000 metrekare)

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI: Telson 101, bir emülsiye olabilen konsantre formulasyon olup, su ile hemen karışabildiğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan kesin sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

Çim Sahalarda Kullanım

İlacın çim bitkisine zarar vermemesi için mutlaka aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir;

•İlaçlama yapılacak olan çim sahanın yüzeyini ölçün,

•İlgili başlıkta belirtildiği şekilde "Kalibrasyon" yapınız.

•Kalibrasyon yapıldıktan ve uygulama sahası ölçüldükten sonra, gerekli olan TELSON 101 miktarını hesaplayarak “İlacın hazırlanması” başlığında belirtildiği şekilde hazırlanan solüsyon ile ilaçlamaya geçiniz.

•Sadece yabancı ot ilaçlarına uygun, yelpaze hüzmeli memelere sahip ilaçlama aletleri ile uygulama yapın.

•Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörleri kullanmayınız; sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız.

•Hedef dışı bitkilere sürüklenmeyi engellemek için rüzgarlı havalarda uygulama yapmayın.

•İlaçlama sırasında, saha içindeki hedef dışı odunsu bitkiler, süs bitkileri gibi zarar görmesi istenmeyen bitkilere doğrudan veya bitki gövdesinden en az yarım metre (0,5 m) çapındaki alana ilaç değmemesine özen gösterin.

•İlaçlamadan 1 gün sonra çim sahalarda sulama ve gübreleme yapılabilir.

Amatör Kullanıcılar ve Küçük Çim Saha Uygulamaları İçin Kalibrasyon:

•İlacın çim sahalarda sorun olan yabancı otlar için dozu 100 ml/1000 metrekare = 100 ml/1000 metrekaredir.

•100 metrekare çim alan için kullanılması önerilen su miktarı yaklaşık 2-4 litredir. İlaçlama alet ve ekipmanın depo büyüklükleri değişebileceğinden, gerekli su miktarını hesaplayabilmek için aletin deposu temiz su ile doldurulur ve bir depoyla ne kadar alanın ilaçlanabileceği bulunur.

•Ölçümü yapılan ilaçlama aletinin bir depoyla ıslatabildiği alan bulunduktan sonra, her bir 100 metrekarelik alan için 10 ml TELSON 101 ölçülür ve su dolu depoya konur. Hazırlanan ilaçlı karışım, ilaçlanacak sahanın tamamını eşit bir şekilde ıslatacak şekilde uygulanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: TELSON 101'i yüksek asit ve alkali karakterdeki ilaçlar ile karıştırmayınız. Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Ancak başka ilaçlarla karıştırarak kullanmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.