Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Çeltik (Kuruya ve kesik suya uygulama) Kız otu (Topalak) (Cyperus difformis)(C.fuscus) (C.rotundus)(C.glomerata) 5 g./da
Çeltik: Çıkıştan itibaren kardeşlenme içinde olduğu döneme kadar
Sandalye sazı (Scirpus mucronatus) (S. maritimus)
Dipotu (Potamogeton pectinatus)
Hasır otu (Butomus umbellatus)
Çeltik (Devamlı su tutulan yerlerde suya uygulama)
Kız otu (Topalak) (Cyperus difformis) (C. rotundus) 3 g./da
Yabancı otlar: Çıkıştan itibaren kardeşlenme içinde olduğu döneme kadar
Sandalye sazı (Scirpus mucronatus)
Kaşık otu (Alisma plantago)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

. İlacı önce küçük bir kapta su içinde karıştırarak eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup, karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilaçlı suyu aletin deposuna koyunuz ve üzerini su ile tamamlayınız. Diğer ilaçlarla karışım halinde kullanıldığında, önce RİCESHOT ilacını eritip ilaçlama aletine koyunuz, daha sonra diğer ilacı ilave ediniz. İlaçlı mahlulü bekletmeden aynı gün içinde kullanınız.

a. Kuruya Uygulama : İlaçlamaya geçmeden 48 saat önce tavalardan sular çekilerek ilaç otlarda iyi bir kaplama yapacak şekilde atılmalıdır. İlaçlı yerlerden tekrar geçmemelidir. İlaçlamadan en az 24 saat sonra, tavalara yabancı otları örtecek seviyede tekrar su verilmeli ve durgun bir şekilde 3–4 gün aynı seviyede tutulmalıdır. Daha sonra tavalara mutlaka taze su verilmelidir.

b. Kesik sulama yapılan yerlerde suya uygulama: Tavalar 5–6 cm derinliğe kadar su ile doldurulur ve ilaç suya mütecanis bir şekilde uygulandıktan sonra, otları örtecek seviyede su ile doldurulur ve aynı seviyede 3–4 gün durgun bir şekilde muhafaza edilir. Daha sonra tavalara mutlaka taze su verilmelidir.

c. Devamlı su tutulan tavalarda: Devamlı su tutulan tavalarda, ilaç mutlaka önerilen dozda (3gr/dekar) suya mütecanis bir şekilde uygulanmalıdır. Daha sonraki su düzeni yetiştirme tekniğine göre üretici tarafından ayarlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: RİCESHOT, molinate ve propanil etkili maddesi içeren diğer çeltik herbisitlerle ve carbendazim, deltamethrin, triazophos gibi fungisit ve insektisitlere karıştırılarak kullanılabilir.