Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Çeltik Kızotu-Venüs otu (Cyperus difformis) 3 gr / da + Activa 90 (*) 20 ml/da
(*) Activa 90 yayıcı yapıştırıcıdır, yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka BONANZA ile birlikte kullanılması gerekir.
Sandalya sazı (Scirpus mucronatus)
Darıcan (Echinochloa cruss-galli)
Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)
Kurbağa kaşığı (Alisma plantago)
Dip otu (Lindernia dubia)

(*) Activa 90 yayıcı yapıştırıcıdır, yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka BONANZA ile birlikte kullanılması gerekir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce gerekli miktardaki ilaç birkaç litre su içinde iyice çözdükten sonra gerekli miktarda Activa 90 (yayıcı yapıştırıcı) da bu karışıma katılmalı daha sonra karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine bu karışım ilave edilmelidir. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatı için gereklidir. Tank karışımı hazırlanırken öncelikle BONANZA suda çözülmeli daha sonra diğeri ona ilave edilmelidir.

FİTOTOKSİTE:

BONANZA tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden, BONANZA'yı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: BONANZA çeltikte yabancı otlara karşı kullanılan Molinate içerikli yabancı ot ilaçları ile karıştırılarak kullanılamaz. Fungisit veya insektisitlerle herhangi bir tank karışımı yapmadan önce ilaçların fiziksel karışabilirliği küçük çapta bir deneme ile kontrol edilmelidir.