Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk

Yıllık Çimensi Otlar: Darıcan Benekli Darıcan Kirpi Darı Yapışkan Ot

(Echinochloa crus-galli) (Echinochloa colonum) (Setaria viridis) (S. vercticillata)

75 ml / da 56 Gün
Çok Yıllık Otlar : Kanyaş (Sorghum halepense) 125 ml / da 56 Gün
Kırmızı Mercimek Yabani Yulaf (Avena sterilis) 70 ml / da 56 gün

Kendi Gelen Buğday

Kendi Gelen Arpa

(Triticum aestivum)

(Hordeum vulgare)

80 ml / da 56 Gün
Şeker Pancarı Darıcan ve Benekli darıcan (Echinochloa crus-galli),( E. colonum) 60 ml/da 56 gün
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da
Su ayrığı ve * Kanyaş (Paspalum paspalodes) (Sorghum halepense) 80 ml/da
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 28 gün
* Kanyaş (Sorghum halepense) 80 ml/da
Soğan

Delice Yumuşak Başaklı Kuş Yemi Kısa Başaklı Kuş Yemi Kısır Yabani Yulaf

(Lolium rigidum) (Phalaris brachystachys) (Phalaris paradoxa) (Avena sterilis) 60 ml/da 42 gün

* Tohumdan gelen kanyaşlardan

TALENT SUPER , geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere , yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarda ve kendi gelen (Buğday – Arpa ) bitkilerinde kullanılan selektif ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan hemen sonra , yapraklar tarafından çok hızlı bir şekilde bünyeye alınır ve bitki içinde taşınarak , köklere kadar ulaşır.

UYGULAMA ZAMANI: TALENT SUPER, çıkış sonrası, yabancı otların genç dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulup karıştırıcısını çalıştırarak hazırladığımız ilaçlı mahlûlü içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.

İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Bunun için de ilaçlamaya geçmeden önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara 20-40 Litre su kullanınız.

Çok yıllık otlarda sürme olması halinde, ikinci bir ilaçlama yapılabilir.

İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Bir saat içerisinde yağmur yağma ihtimali varsa, ilaçlama ertelenmelidir.

Sulama yapılan alanlarda ilaçlama işlemi, sulamadan 4-5 gün sonra yapılmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: TALENT SÜPER, pamukta geniş yapraklı y.otlara karşı etkili olan Pyrithiobac-sodium terkipli ilaçlarla birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithiobac-sodium terkipli ilaçların uygulaması TALENT SÜPER uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Bulunabilirse en az % 80 mineral yağ veya bitkisel yağ + en az % 15 emülgatör içeren yayıcı-yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı-yapıştırıcılarla karıştırılmamalıdır.

Lambda-Cyhalothrin ve esfenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir