KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancıot Adı

Dozu

Turunçgiller, *Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar

Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar

Yabani yulaf (Avena sterilis)

Yabani havuç (Dacus carota)

Kısır brom (Bromus sterilis)

Kuş yemi (PhaLaris spp.)

Çimensi mürdümük (Lathyrus nissolia)

Ballıbaba (Lamium sp.)

Kanarya otu (Senecio vernalis)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Çukurova hardalı(Ochthodium aegyptiacum)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Turna gagası (Geranium dissect)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

Kuşotu (Stellaria media)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Yabani yonca (Medicago spp.)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

Sirken (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Domuz pıtrağı (Xantium strumarium)

Zincir pıtrağı (Xantium spinosum)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kirpidarı (Yapışkan otu) (Setaria viridis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Yeşil horoz ibiği (Amaranthus viridis)

300 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır.(Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar

(Hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürmüş kamış, vb. çok yıllık yabancı otlara)

Topalak (Cyperus rotundus)

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Isırganotu (Urtica dioica)

Pelin otu (Artemisia vulgaris)

Kanyaş (Sorghum halepense)

600 ml/da

Yabancı otların aktif olarak büyüdüğü çiçeklenme öncesi devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Kara, Demiryolu Kenarları, Havalanları, Fabrika Bahçeleri,

Tarihi Alanlar, Tarla Kenarları

Çalımsı ve Odunsu Bitkilere karşı

1000 ml/da

Yabancı otların aktif büyüme devresinde

Banketler,

Su Ve Drenaj Kanalları

Banket ve su üstü yabancı otlara

1000- 1500 ml/da

Yabancı otların aktif büyüme devresinde

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı pülverizatörün deposuna konur. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlûlün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. KNOCKDOWN 48 SL sistemik etkili bir ilaç olduğundan ilacın otlara nüfus edebilmesi için ilaçlamadan sonra en geç 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemi yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 20-40 lt'dir. Uygulamalarda örneğin yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçta çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

2,4-D Esterli herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Karışımı kullanmadan önce ön karışım testi önerilir.