Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
ÇELTİK Darıcan-Cinek (Echinochloa crus-galli) CLİPPER 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı 75ml + 75 ml/da
Kardeşlenmeden önce (2-4 Yaprak)
Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)
Darıcan-Cinek (Echinochloa crus-galli) CLİPPER 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı 100 ml + 100 ml/da
Kardeşlenmeden sonra (1-2 Kardeş)
Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)
Su Ayrığı (Paspalum paspalodes) CLİPPER 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı 75 ml + 75 ml/da
Baraj otu (Diplachne fusca) CLİPPER 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı 150 ml + 150 ml/da Kardeşlenmeden sonra (5-7 Kardeş)

*Tank karışımı yapılarak kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ:

CLİPPER 200 EC, çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara, herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek uygulanır. İlacın tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir; bu amaçla 20-40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: CLİPPER 200 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CLİPPER 200 EC' yi aynı üretim sezonu içerisinde 2 defa üst üste kullanmayınız. Daha fazla uygulamanın gerekli olduğu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip CHENOKER veya propanil, bentazone terkipli ürünlerle dönüşümlü olarak kullanılmasına özen gösteriniz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.­

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

En iyi etkiyi elde etmek için CLİPPER 200 EC sadece Yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Eğer çeltik tarlanızda Kız otu, Kurbağa kaşığı, Güvercin ayağı ve Kındıra gibi yabancı otlar var ise CHENOKER ile karıştırılarak uygulanabilir. 2,4-D, MCPA ve bentazone terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılması tavsiye edilmez