Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Yabancı Ot Kültür Bitkisi
Ayçiçeği Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) 250 ml/da

Çıkış öncesi

Ekimden hemen sonra
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kazayağı (Chenopodium album)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Patates Yabani hardal (Sinapis arvensis) 250 ml/da
Çıkış öncesi
Ekimden hemen sonra
Kazayağı (Chenopodium album)
Yer fesleğeni (Mercurialis annua)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Kimyon Kazayağı (C.opulifolium, C. botrys) 200 ml/da

2-4 yapraklı genç döneminde

3-4 çatal döneminde
Yapışkan nakıl (Silene conoidea)
Muhabbet otu (Reseda lutea)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricorne)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Taşkesen otu (Lithospermum arvense)
Süpürge otu (Sisymbrium officinale)
Soda otu (Salsalo ruthenica)
Soğan (Tohum) Yabani hardal (Sinapis arvensis) 75 ml/ da 2-4 yapraklı genç dönemlerinde 2 gercek yapraklı dönemde
Kazayağı (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu Amaranthus retroflexus
Yavşan otu (Veronica sp.)
Soğan (Arpacık) Yabani hardal (Sinapis arvensis) 150 ml/ da

2-4 yapraklı genç dönemlerinde

2-4 yapraklı dönemde
Kazayağı (Chenopodium album)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Tatula (Datura stramonium)
Yavşan otu (Veronica sp.)
Havuç
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 175 ml/ da

Çıkış öncesi

Ekimden sonra
Kazayağı (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Havuç Kazayağı (Chenopodium album) 150 ml/ da

2-4 yapraklı genç dönemlerinde

Çıkış sonrası
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Nohut Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/ da

Çıkış öncesi

Ekimden sonra
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Kazayağı (Chenopodium album)
Semizotu (Portulaca oleracea)

KULLANIM ŞEKLİ:

Çıkış Öncesi İlaçlama: Ekimden sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezeksiz olmalıdır. İlaçlanmış alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

Çıkış sonrası ilaçlama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkilerinde zararlı olmaz

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: SANİRON 45 SC, su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta suda eritiniz. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Aletin karıştırma aparatını çalıştırılarak hazırlanmış ilacı ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 litredir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: SANİRON 45 SC diğer yabancı ot ilaçlarının birçoğu ile karıştırılabilir. Ancak çiftçiye kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz. Hormonlu ilaçların esterli formulasyonları ile karıştırılamaz.