Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
BUĞDAY - ARPA Kandamlası (Adonis aestivalis) 50 ml/ da
14 gün
Sığır Dili (Anchusa azurea)
Yatık Boya Kökü (Asperuga procumbens)
Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis)
Sarı Ot (Boreava orientalis)
Rum Yalancı Keteni (Camelina rumelica)
Yabani Tere (Cardaria draba)
Boynuz Otu (Cerastium dicothomum)
Uzun Süpürge Otu (Descurainia sophia)
Kıraç Itırı (Geranium stepporum)
Sarkık Meyveli Yavru Ağzı (Hypecoum pendulum)
Yabani Hardal (Sinapsis arvensis)
Uzun Meyveli Bülbül Otu (Sisymbrium altissimum)
Kaba Tüylü Fiğ (Vicia narbonensis)
Adi Fiğ (Vicia sativa)
Tarla Papatyası (Anthemis fumarifolia) 60 ml/ da
Saka Dikeni (Carduus picnocephalus)
Tarla Hazeranı (Consolida regalis)
Boynuzlu Yoğurt Otu (Galium tricornutum)
Çoban Deyneği (Polygonum bellardii)
Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Parmaklı Yavşan Otu (Veronica triphyllos)
Kekre (Acroptilon repens) 70 ml/ da
Kokarot (Bifora radians)
Gökbaş (Centaurea depressa)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu Ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
MISIR* İmam Pamuğu (Abutilon theophrastii) 70 ml/ da
14 gün
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Uzun Loğusa Otu (Aristolochia clematitis)
Sirken (Chenopodium album)
Yatık Sirken (Chenopodium vulvaria)
Dil Kanatan (Galium aparine)
Gökbaş (Centaurea depressa)
Gece Sefası (İpomea stolonifera)
Adi Soda Otu (Salsola kali)
Köpek Üzümü (Solanum nigrum)
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumariım)
Kekre (Acroptilon repens) 80 ml/ da
14 gün
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

(*) Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

KULLANMA ŞEKLİ: CORVETTE, suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür. Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

KULLANMA ZAMANI:

HUBUBAT (Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

MISIR: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısı ile bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

İLAÇ ÖZELLİKLERİ:

— Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar

etkiyi geciktirebilir.

— İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

— Toprakta bakiye bırakmaz.

— Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.

— Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir.

— Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etki yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Eagle Süper ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. Sarban 4 E, Grand D ve Chlorpyrifos-methyl terkipli insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, fosfat ve potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.