BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU
HUBUBAT

Kanavcı otu (Adonis spp.)

Kandamlası (Adonis flammea)

Karamuk (Agrostemma githago)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Sığırdili (Anchusa leptopylla)

Papatya (Anthemis spp.)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sürünücü çan çiçeği (Campanula rapunculoides)

Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni (Centaurea solsititialis)

Pelemir (Cephalaria syriaca)

Farekulaklı boynuz otu (Cerastium perfoliatum)

Sarı mum çiçeği (Cerinthe minor)

Sirken (Chenopodium album)

Ak hindiba (Chondrilla juncea)

Yabani hindiba (Cichorium intybus)

Hazeran (Consolida anthoroidea)

Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)

Avrupa dönbabası (Erodium hoefftianum)

Sütleğen (Euphorbia microsphaera)

Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense)

Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Adi şahtere (Fumaria vaillantii)

Turnagagası (Geranium spp.)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Mürdümük (Lathyrus spp.)

Yabani tere (Cardaria draba)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

Taş yoncası (Melilotus indica)

Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Kanarya otu (Senecio vernalis)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Yemlik (Tragopogon buphthalmoides)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan otu (Veronica persica)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

Kardeşlenme dönemi başlangıcında 160 ml/da

Kardeşlenme dönemi sonunda

200 ml/da

Karadeniz bölgesinde

geç dönemde

300 ml/da

MISIR

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

200 ml/da

Çıkış sonrası Mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dİ AMIN 500 SL sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.