Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi Uygulama

Soğan

(Tohumdan) (Fanta çeşidinde)

Bozot (Heliotropium spp.) 200 ml/da
Yabancı otların aktif büyüme devresinde, 2-4 gerçek yapraklı döneminde.
Soğanın 3 gerçek yapraklı döneminden itibaren kullanılmalıdır.
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Horoz ibiği (Amaranthus spp.)
Sirken (Chenopodium spp.)
Şahtere (Fumaria officinalis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani Turp (Raphanis raphanistrum)

İlacın Uygulamaya Hazırlanması: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak

karıştırıcısı çalışan depoya ilave edilir. Daha sonra deponun kalan bölümüne ihtiyaç duyulan miktarda su eklenir. FENKİLL 24 EC dekara 20-40 L su ile atılmalıdır.

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ: Soğanların 3 gerçek yapraklı devresinden itibaren, yabancı otlar aktif büyüme devresindeyken (2-4 gerçek yapraklı) yapılacak kaplama ilaçlamayla en iyi sonuç alınır. Rüzgarlı ve çok sıcak saatlerde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalı, sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam saatlerinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Soğan bitkilerinin herhangi bir şekilde (hastalık, zararlı ve diğer meteorolojik etmenler) zarar görmüş soğan tarlasına ilaç uygulanmamalıdır. Mutlaka iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

DAYANIKLILIK DURUMU: Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Münavebe Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar: ir yıl sonra ekilecek olan bitkiler için herhangi bir sınırlama yoktur. İkinci ürün olarak derin sürülmek kaydıyla mısır ve pamuk ekilebilir, diğer ürünler için mutlaka firmaya danışınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Tek başına kullanınız.