Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 15-25 cm. boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir. 56 gün
Soğan Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 28 gün
Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28 gün 28 gün
Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28 gün
*Bağ Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 6-10 yapraklı veya 15-30 cm. boyda iken 28 gün
Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon) 150 ml/da Köpek Dişi Ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken 28 gün
Yeşil Mercimek - Kırmızı Mercimek Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Yabani Yulaf (Avena fatua) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Kendi Gelen Hububat (Triticum spp.) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Şeker Pancarı Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 15-30 cm. boyda iken, 56 gün
Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 56 gün
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boydayken 28 gün
Patates Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm boydayken 28 gün
Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Darıcanlar 8-10 cm boydayken 28 gün
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum spp.) 50 ml/da

Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda

28 gün
İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bştkş koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygun olanıdır.

RESOLUTE FORTE, ilaçlamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: RESOLUTE FORTE, tavsiye edilen dozlarda Lambda Cyhalothrin, Chlorthalonil ve Pirimicarb terkipli ilaçlarla karışabilir. Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Bazı kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında geniş yapraklı yabancı otlara etkili diğer herbisitler ile karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip ilaçlar RESOLUTE FORTE uygulamasından 7 gün sonra yapılmalıdır.