Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus-galli) 5 ml ilaç + 10 ml surfactant (Agriwet)/da. - 6 ml ilaç + 10 ml surfactant (Agriwet)/da
Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde - Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemlerde
Çeltiksi Darıcan (E. oryzoides)
Deniz Sandalye Sazı (Bolboschoenus maritimus)
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)
Biberotu (Polygonum lapathifolium)
Kızotu (Cyperus difformis)
Pamukotu (Abutilon theoprastii)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI:

İlacın uygulamaya hazırlanması esnasında; ilk olarak dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20-30 litredir. Safa Nominal SC 400, özel sürfektanı ile birlikte kullanılır. Gerekli miktar ilaç ve sürfektan ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aleti deposuna boşaltılır Üzerine gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörüne ya da traktöre monteli pülverizatör ile atılır. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmiş olması ve ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması; yabancı otların aynı boyda büyümelerini sağlayacağından gereklidir. İlaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan birkaç gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz. Genelde çeltikte yaygın kullanılan insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.