Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Şeker Pancarı Hardal (Sinapis arvensis) 75 ml/dekar
Kaz ayağı(Sirken) (Chenopodium album)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Hardal (Sinapis arvensis) 250 ml/dekar
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Kaz ayağı (Sirken) (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Bambul otu (Heliotropium europeum)
Yavşan otu (Veronica hederofolia)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Tatula (Datura stramonium)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 350 ml/dekar
Kaz ayağı (Sirken) (Chenopodium album)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
Süpürge otu (Descurainia sophia)
Çoban çantası (Capsela bursa-pastoris)
Soda otu (Salsola kali)
Taş yoncası (Melilotus officinallis)
Yapışkan otu (Galium tricorne,G.aparine)
Bülbül otu (Sysimbrium officinale)
Sığır dili (Anchusa azura)
Pire otu (Erigeron canadensis)
Gelincik (Papaver rhoas)
Şahtere (Fumaria officinalis)
Kanarya otu (Senecio vulgaris)

KULLANIM ZAMANI:

Şeker pancarı Yabancıotlar

Kotiledon -2 gerçek yaprak dönemi Erken çimlenen yabancı otlara karşı

arasında, teklemeden önce 4-6 gerçek yapraklı dönem kotiledon-2 yaprak 2-6 yapraklı genç dönemde

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

Şekerpancarı kotiledon-2 yaprak döneminde iken ilaca karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml'den fazla kullanmayınız ve KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ.

İlacı kullanırken, şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

Betachem Progress OF, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.

İlacı önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanan ilaçlı suyu içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.

İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. İlaçlamaya önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir. Hava sıcaklığı 25 °C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

İlacı önce ayrı bir kapta suda eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, karıştırıcısını çalıştırarak ilaçlı mahlülü dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.

İlacı öğleden sonra kullanınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İllotox 28 EC ve Demond EC 2.5 ile karıştırılarak kullanılabilir.