BEST AMİN 500 SL KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Hububat Adi şahtere (Fumaria vaillantii) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Anadolu şahteresi (Fumaria crataegina) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Ballı baba (Lamium spp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Çan çiçeği (Campanula sp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Çoban değneği (Polygonum aviculare) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Fare kulağı (Cerastium sp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Gelincik (Papaver rhoeas) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Hazeran (Consolida anthoroidea) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Kan damlası (Adonis flammea) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Karamuk (Agrostemma githago) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Kokulu sarı taş yoncası (Melilotus officinalis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Kuş otu (Stellaria media) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Muhabbet çiçeği (Reseda lutea) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Pelemir (Cephalaria syriaca) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Pıtrak (Turgenia latifolia) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Taş kesen otu (Buglossoides arvense) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani hardal (Sinapis arvensis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani hindiba (Cichorium sp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani karanfil (Dianthus anatolicus) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani mürdümük (Lathyrus spp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani turp (Raphanus raphanistrum ) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yavşan otu (Veronica spp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yemlik (Tragopogon latifolia) 160 - 200 - 300 ml/da *
Mısır Boz ot (Heliotropium europaeum) 200 ml/da
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml/da
Mısır Sirken (Chenopodium album ) 200 ml/da
Mısır Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da
Mısır Yabani turp (Raphanus raphanistrum ) 200 ml/da
Hububat Ak Hindibağ (Chondrilla juncea) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Atkuyruğu (Equisetum arvense) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Dönbaba (Erodium hoefftianum ) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Güneş çiçeği (Centaurea solstitialis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Kavancı otu (Adonis aestivalis) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Sirken (Chenopodium album ) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Kanarya otu (Senecio vulgaris) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani mürdümük (Lathyrus spp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Sığır dili (Anchusa leptophylla) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani tere (Lepidium draba) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Tavşan ekmeği (Cerinthe minor) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Taş yoncası (Melilotus indica) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Turna gagası (Geranium spp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani ebegümeci (Malva sylvestris) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Köpek papatyası (Anthemis sp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Sütleğen (Euphorbia microsphaera) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani fiğ (Vicia spp.) 160 - 200 - 300 ml/da *
Hububat Yabani çivit otu (Isatis tinctoria) 160 - 200 - 300 ml/da *
Mısır Eşek marulu (Sonchus arvensis) 200 ml/da

GENEL BİLGİLER

BEST AMİN 500 SL (2,4-D amin 500 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O 4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Best Amin 500 SL ilacını bir sezon içinde 1-2 kez'den fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O 4 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.