Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Mısır Sirken (Chenopodium album ) 30 ml/da, Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde uygulanır 30
Mısır Köpek üzümü (Solanum nigrum) 30 ml/da, Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde uygulanır 30
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 30 ml/da, Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde uygulanır 30

GENEL BİLGİLER

Bitki Toleransı:

Basetrio sadece mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancı ot ilacıdır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohumluk üretilen mısırlarda ve kendileme hatlarda kullanılabilir. Bu durumda mutlaka hibrid üreticisinin önerilerine uyulmalıdır. Tatlı mısır ve patlamalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

Münavebe ve Tekrar Ekim:

Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, kolza ve ayçiçeği ekilebilir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi Basetrio uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.